ARTICLE

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนเมษายน รับเงินอะไรบ้าง

ใครที่สงสัยว่า บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนเมษายน มีความแตกต่างกันยังไง มีอะไรบ้างที่เพิ่มขึ้นมา วันนี้เราจึงมีข่าวดี ของผู้ถือบัตรสวัสดิการคนจนที่เดือนเมษายน 2563 นี้ ได้รับสิทธิ์สวัสดิการสังคม 5 ด้าน มีอะไรบ้าง ไปดูกันเลยค่ะ

หลังจากกระแสถล่มทลายของมาตรการเยียวยารับเงิน 5000 บาท 3เดือน ที่ได้เขียนบทความไปแล้วเมื่อวานนะคะ ไปตามย้อนอ่านกันได้ ผ่านเว็บไซต์ เราไม่ทิ้งกัน ที่เปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งมีผู้เข้าไปลงทะเบียน จำนวนมาก ภายใน 3 วันหลังจากเปิดให้เข้าลงทะเบียนทะลุ 1 ล้านราย และเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 ก็เป็นวันแรกที่จะเริ่มจ่ายเงินคืนประกันไฟฟ้าให้กับผู้ลงทะเบียนแล้ว ก็มาถึงคราวของผู้ที่ถือบัตรสวีสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจนกันบ้าง ในเดือนเมษายน 2563 นี้

มาเปิดดูตารางกันว่าได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล ที่มาจากมาตรการอะไรบ้าง และจะเริ่มรับได้ตั้งแต่วันที่เท่าไร ล่าสุดเพจเฟซบุ๊ค บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้รายงานถึงข้อมูลสิทธิ์ของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือน เมษายน 2563 ไว้ดังนี้ แต่ต้องเน้นว่าเนื่องจากมีจำนวนผู้ถือบัตรคนจนทีได้รับสิทธิ์จำนวนมาก จึงทำให้แต่ละคนอาจจะไม่ได้รับเงินพร้อมกัน ทั้งนี้ผู้ถือบัตรสามารถตรวจสอบสวัสดิการต่างๆ ของตัวเองได้ที่เว็บไซต์

วันที่ 1 เมษายนที่ผ่านมามีอะไร คือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนเมษายน ผู้ที่ถือสวัสดิการแห่งรัฐทุกคน จะได้รับ 3 ส่วน คือ 1. วงเงินชำระค่าสินค้าอุปโภคบริโภค โดยต้องซื้อจากร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ หรือร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น ซึ่งในวงเงินนี้ไม่สามารถกดออกมาเป็นเงงินสดได้ โดยได้รับคนละ 200-300 บาท ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ คือ ผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า 30000 บาทต่อปี จะได้รับเงินสดได้ โดยได้รับคนละ 200-300 บาท ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ คือ ผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า 30000 บาทต่อปี

จะได้รับเงินช่วยเหลือตรงนี้ 300 บาทต่อเดือน ส่วนผู้ที่มีรายได้สูงกว่า 30000 บาทต่อปี แต่ไม่เกิน 100000 บาท จะได้รับเงิน 200 บาทต่อเดือน นอกจากนี้ยังได้รับเงิน 2.ส่วนลดซื้อก๊าสหุงต้ม โดยรัฐบาลแจกคนละ 45 บาทต่อ 3 เดือน แต่หากไม่ใช้สิทธิภายใน 3 เดือน ก็จะถูกตัดยอดเงินตรงนี้ไป อีกทั้งยังได้ 3.ค่าใช้จ่ายการเดินทางโดยรถสาธารณะ 500 ต่อเดือน ครอบคลุมทั้ง รถเมล์ รถไฟฟ้า รถ บขส. และรถไฟ วันที่ 15 เมษายน 2563 จะได้รับคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มหรือ VAT7%  โดยอัตราภาษีแยกเป็น 3 ส่วนได้แก่ 1% ผู้ที่นำบัตรไปใช้จ่าย จากเดิมต้องจ่ายเต็ม 7% ส่วนอีก 5% เป็นเงินที่ผู้ถือบัตรคนจนได้รับการคืนเงินในเดือนถัดไปผ่าน e-Money สำหรับ 1% หวังว่าบทความนี้จะไขข้อข้องใจเกี่ยวกับ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนเมษายน ให้หับใครหลายๆคนได้นะคะ