ขุดอัญมณีหมุนกงล้อ

ขุดอัญมณีหมุนกงล้อ

สะสมครบ 15 อัญมณี

หมุนได้ 1 ครั้ง